Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Astăzi, 27 octombrie, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară, dat fiind faptul că pe ordinea de zi s-au adunat mai multe chestiuni, în privința cărora trebuia luată o decizie. Proiectele de decizii propuse au fost discutate inițial în cadrul comisiilor consultative, președinții cărora au prezentat avizele pozitive pentru fiecare în parte.
Președintele raionului a salutat prezența tuturor consilierilor și invitaților, urmând onorarea simbolurilor de stat. Dl Vasile Grăjdieru, Președintele fracțiunii PDM a propus în calitate de Președinte al ședinței pe dl Dumitru Balan, propunerea fiind acceptată.
Consilierii raionului au purces la votarea deciziilor în ordinea următoare:
1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2016.
2. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional pentru anul 2016..
3. Cu privire la rectificarea bugetului raional.
4. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2016.
5. Cu privire la Hotărîrea Curţii de Conturi „Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pentru anul 2016 şi gestionării patrimoniului public” nr.17 din 23.06.2016..
6. Cu privire la transmiterea activelor în proprietate publică UAT, comuna Chişcăreni.
7. Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion, pentru anul de studii 2016-2017.
8. Cu privire la școlarizarea elevilor cu vîrsta de 6-16 ani și instituționalizarea copiilor de 5-6 ani în instituțiile preșcolare în anul de studii 2016-2017.
9. Cu privire la acordul preluării bunurilor proprietate publică a statului (Ministerul Educaţiei), în proprietatea raionului.
10. Cu privire la aprobarea Programului Raional de Promovare a Sănătăţii pentru anii 2016-2020.
11. Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020.
12. Privind modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.1/9 din 25.02.2016 „Privind aprobarea listei obiectelor la lucrările de reparaţie curentă şi întreţinere a drumurilor publice locale finanţate din fondul rutier pentru anul 2016.
13. Cu privire la acceptarea proiectului „Sporirea eficienţei energetice la Instituţia Publică , Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.
14. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de Şef Direcţie Educaţie.
15. Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizare a deciziilor aprobate de către Consiliul raional.
16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sîngerei pentru trimestrul IV, anul 2016.
Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă relaxantă, putând fi observată o conlucrare între membrii fracțiunilor la găsirea soluțiilor necesare pentru problemelor apărute.
În urma unor interpelări și solicitări parvenite, cât și din inițiativa consilierilor Mariana Romandze, Alexandru Rusu și Arcadie Covaliov, s-a hotărât acordarea ajutoarelor bănești din salariul fiecărui consilier (după dorință) pentru două persoane din s. Iezărenii Vechi și s. Bursuceni, care au probleme grave de sănătate. De asemenea, a fost propus și adresat un apel către conducătorii serviciilor desconcentrate, descentralizate, agenți economici, care doresc să facă un gest de binefacere. În acest context, șefa DASPF, dna Maria Huzun a comunicat că anchetele celor 2 persoane au fost completate și expediate către Fondul Republican de susținere socială a populației, solicitanții fiind în așteptarea deciziei luate.
La partea Anunțuri și informații, consilierul Vasile Grăjdieru a propus ca să fie prezentat un Raport cu privire la bilanțul anului agricol 2016 la ședința ordinară.
În contextul apelului de binefacere inițiat, șeful adjunct al OT Bălți a Cancelariei de Stat, dl Ion Bîrsanu a declarat că va oferi suma de 1000 lei, acest gest venind din inimă, ci nu pentru a fi un prilej de laudă.
Cristina GRĂJDIERU, Secția Administrației Publică
 
DSCF2721 modified
DSCF2723 modified
DSCF2730 modified
DSCF2733 modified
DSCF2736 modified
DSCF2739 modified
DSCF2743 modified
DSCF2764 modified
DSCF2769 modified
DSCF2771 modified
DSCF2774 modified
DSCF2780 modified
DSCF2788 modified
Hotărârea CECE Sângerei nr. 28 Cu privire la acreditarea observatorilor din partea concurentului electoral Maia Sandu în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 poate fi descărcată mai jos.

Ziua alegerilor

30 octombrie 2016

Ora 07:15

-          Prima Informație se transmite la ora 07.15 privind deschiderea secțiilor de votare și numărul de alegători din listele electorale de bază.

Ora Tipul informației

Mijlocul de comunicare

(la alegere)

09:15

12:15

15:15

18:15

21:15

- Numărul de alegători incluși în listele suplimentare

- Numărul de alegători care au primit buletine de vot

Telefon 0262 81456

Telefon 0262 81457

Responsabili de primirea informațiilor privind mersul votării:

I. Biroul nr. 212 (Audit intern)                    BESV - 49-64             Telefon de contact

                                        0262 84566    

Responsabili: 

1. Slobodzean Veaceslav - 069192803

2. Iamandii Gheorghe   - 069284156

II. Biroul nr. 209 (DAA)                               BESV - 1-16               Telefon de contact

                                         0262 84510

Responsabili:

1. Popescu Lina           - 069308007

2. Pleșca Alexandru    - 076710844

III. Biroul nr. 211 (DAA, Gr. Negruți)       BESV - 17-32             Telefon de contact

                                         0262 22056

Responsabili:

1. Galus Ion                - 060986213

2. Crucieru Vadim      - 069650244

IV. Biroul  nr. 213 Serviciul Sport                 BESV - 33-48             Telefon de contact

                                         0226 84569

Responsabili:

1. Donos Teodor         - 069160447

2. Cucoș Serghei         - 069296116

V. Biroul nr. 208

Președintelui CECE                                                                             Telefon de contact

                                                          0262 81232   

29 octombrie 2016
BESV - 49-64 de la ora 09:00 pînă la ora 10:30
BESV - 17-32 de la ora 10:30 pîănă la ora 12:00
BESV - 33-48 de la ora 13:00 pînă la ora 14:30
BESV - 1-16 de la ora 14:30 pînă la ora 16:00
 
Locație: Consiliul electoral de circumscripție electorală nr. 28 Sângerei
et. II, Consiliul raional Sângerei, str. Independenței 111
Tel. 0 262 8 14 56
 
Teodor Donos, Președintele CECE nr. 28
Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova vor avea loc la data de 30 octombrie 2016, în conformitate cu hotărârea Parlamentului din 1 aprilie 2016. Este pentru prima dată din anul 2000 când cetățenii își vor alege prin vot direct Președintele.
Alegerile se vor desfășura în două tururi, în cazul în care niciunul din candidați nu va obține 50%+1 voturi ale cetățenilor care vor participa la alegeri. Pentru validarea primului tur de scrutin este necesară participarea a cel puţin 1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale.
În acest sens, raionul Sângerei se pregătește cu seriozitate de acest scrutin electoral. Până la moment Consiliul Electoral de circumscripție electorală raională Sângerei nr. 28 a activat în permanență, coordonând activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare și colaborând cu autoritățile administrației publice locale.
Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale în ziua de 30 octombrie, la 26 octombrie a avut loc o ședință de lucru cu primarii localităților și cu președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, 64 la număr. La întâlnire a fost prezent Președintele raionului, dl Vasili Marandiuc, Președintele CECE nr. 28 Sângerei, dl Teodor Donos, Secretarul CECE nr. 28 Sângerei, dl Serghei Galimbovschi, Șeful adjunct al IP Sângerei, dl Petru Costișanu, Șeful Secției Situații Excepționale, dl Ion Ghețiu, reprezentantul S.A. Moldtelecom Sângerei, dl Valeriu Dodul. Fiecare din cei menționați a venit cu recomandări și propuneri pentru crearea condițiilor necesare în zilele de până și după alegeri.
Președintele raionului, dl Vasili Marandiuc a sugerat primarilor să se implice mai activ la dotarea birourilor electorale și a secțiilor de votare cu tot necesarul: safeuri, mobilier, aparate de telefonie.
Șeful adjunct al IP Sângerei, dl Petru Costișanu a solicitat președinților birourilor să creeze condiții minime pentru colaboratorii de poliție care vor realiza paza buletinelor de vot. De asemenea, primarii și președinții BESV au fost asigurați că angajații Inspectoratului de poliție vor escorta transportarea buletinelor de vot în maximă siguranță, vor menține securitatea și ordinea publică în secțiile de votare și în raza a 100 m de la localul votării, iar în cazul în care vor interveni unele contraveții sau infracțiuni, președinții birourilor electorale au dreptul să solicite asistență din partea polițiștilor.
Cu unele recomandări a venit în fața celor prezenți șeful Secției Situații Excepționale, maior Ion Ghețiu, care în special a solicitat o implicare mai activă a primarilor or. Sângerei, or. Biruința, com. Chișcăreni și com. Drăgănești, pe teritoriul cărora sunt amplasate Unitățile de Pompieri și Salvatori. În aceste zile preelectorale și în ziua alegerilor este necesară asigurarea apărării împotriva incendiilor, fiind amplasate stingătoare, rezerve de apă, furtunuri.
S.A. Moldtelecom s-a implicat în asigurarea accesului la serviciile rețelei Internet pentru operatorii de calculator din cadrul secțiilor de votare. Reprezentantul S.A. Moldtelecom Sângerei, dl Valeriu Dodul a menționat că vor oferi în continuare asistență în asigurarea tuturor secțiilor de votare cu acces la rețelele de telefonie și la rețeaua Internet.
Într-un final, cei prezenți au convenit de comun acord ca împreună: membrii CECE nr. 28, conducerea raionului, primarii localităților, președinții BESV și serviciile desconcentrate să colaboreze pentru buna desfășurare a alegerii Președintelui Republicii Moldova fără fraude și alte nereguli.
 
Cristina GRĂJDIERU, Secția Administrație Publică
 
IMG 4919 modified
IMG 4924 modified
IMG 4929 modified
IMG 4930 modified
IMG 4935 modified
IMG 4939 modified
IMG 4941 modified
Odată la 5 ani, Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale al MAI desfășoară aplicații la protecția civilă pentru a verifica starea de pregătire a organelor de conducere la nivel de raion și a formațiunilor protecției civile în caz de declanșare a situațiilor excepționale, obiectivul de bază fiind comunicarea eficientă structurilor raionale în gestionarea situațiilor de risc.
În acest an în astfel de aplicații au fost implicate și structurile din raionul Sângerei, de asemenea a fost verificată starea de pregătire a primăriilor în cazul declanșării catastrofelor naturale sau a celor provocate de om. În perioada 19 – 21 octombrie, o comisie din cadrul SPCSE a efectuat o vizită cu scopul desfășurării controlului stării protecției civile și stării de apărare împotriva incendiilor, în componența:
- Președintele comisiei – loc.col. Sergiu Junea, Șeful Secției protecție radiativă și chimică a Direcției protecție civilă;
Membrii comisiei:
- loc.col. Sergiu Gospodarenco, specialist superior al Secției protecție inginerească a Direcției protecție civilă;
- loc.col. Arcadie Popa, șeful Secției protecție medico-biologică a Direcției protecție civilă;
- maior Alexei Pascari, specialist principal al Secției protecție inginerească a Direcției protecșie civilă;
- maior Vitalie Grecu, specialist principal al Secției Dirijare Operativă a Direcției Generale Planificare, Coordonare și Operații;
- loc. major Anatolie Focșa, specialist superior al Secției tactici de intervenție a Direcției salvatori și pompieri;
- loc. major Ștefan Turculeț, specialist al Secției supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor a Direcției salvatori și pompieri;
- plutonier adjutant Iacob Iurie, tehnician superior.
În primele două zile au fost verificate mapele de lucru ale Serviciului aprovizionarea tehnico-materială; Serviciului protecției animalelor și plantelor; Serviciului înștiințare și transmisiuni; Serviciului Medical; Serviciului de menținere a ordinii publice; Serviciului ingineresc și a gospodăriei comunale; Serviciului auto-transport; Serviciului autodrumuri; Serviciului energetic; Serviciului comerț și alimentație publică; Serviciului gaze și ale celor 26 de primării din raion. Membrii Comisiei au verificat și starea tehnico-materială a Posturilor de Pompieri și Salvatori din or. Sângerei, or. Biruința, s. Chișcăreni și s. Drăgănești.
În dimineața zilei de 21 octombrie a fost dată alertă, precum că s-a produs un seism puternic, în urma căruia a fost afectată infrastructura raionului, fiind anunțate mai multe consecințe, printre care izbucnirea incendiilor, scurgere de substanțe periculoase și accidente rutiere. Conform scenariului aplicațiilor, Comisia raională pentru Situații Excepționale s-a întrunit în stare de urgență. Președintele Comisiei, dl Vasili Marandiuc a dat indicații responsabililor de gestionarea situaţiilor de criză, creîndu-se și un punct de dirijare. Șeful Punctului de dirijare a fost dl Gheorghe Ungureanu, care avea în subordine mai multe grupe: Generalizare și planificare; Grupa de direcționare; Grupa activităților tehnico-inginerești; Grupa protecției antiradiactivă și chimică; Serviciul Operativ; Grupul de asigurare.
După ce a fost verificată starea de lucru în punctul de dirijare, Membrii CSE raionale s-au îndreptat spre Piața Independenței unde era prezentată revista de front a subunităților și unităților tehnice ale structurilor din raion.
Potrivit scenariului Secției Situații Excepționale Sângerei, condusă de maior Ion Ghețiu, aplicațiile s-au desfășurat în 5 locații cu implicarea pompierilor, salvatorilor, medicilor, colaboratorilor de poliție.
La prima locație, pe teritoriul Direcției pentru Siguranța Alimentelor s-a identificat un focar de rabie, iar echipele necesare au intervenit pentru contracararea acestuia, nefiind posibilă răspândirea în raion. De ajutorul salvatorilor, a fost nevoie imediat la o altă locație, instituția de învățămînt Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sângerei. Aici, au avut loc acțiuni de evacuare, iar un copil a rămas blocat. Pompierii au salvat elevul, după care au lichidat un incendiu produs în biblioteca școlii. Ulterior, a fost recepţionată informația că la o benzinărie a avut loc un accident rutier, drept consecință fiind incendiat un automobil, în interior rămănând blocate persoane. Și aici a fost nevoie de ajutorul salvatorilor, care au efectuat lucrări de descarcerare. Persoanelor le-a fost acordat primul ajutor, de către echipele SMURD și cele ale Serviciului 903, ulterior fiind transportate la IMSP Spitalul raional. În incinta instituției medicale a avut loc triajul medical. Între timp și din spital, salvatorii au evacuat pacienții, pentru a fi în afara oricărui pericol. Situațiile de risc au continuat a fi raportate și din alte instituții din raion, printre care filiala Sângerei a SA „Red Nord” și filiala Sângerei a SRL “Bălți-Gaz”. Specialiștii calificați au eliminat defecţiunile apărute, iar pompierii au asigurat paza antiincendiară a obiectivelor. În paralel, echipele de salvare au efectuat mai multe acțiuni de deblocare, evacuare și decontaminare, care s-au întîmplat în cadrul mai multor locații din oraș. Astfel, au fost testate capacitățile de intervenție ale echipelor de salvare, dar și cele ale formațiunilor de protecție civilă din cadrul serviciilor raionale. Aplicația s-a încheiat cu o ședință a Comisiei pentru situații excepționale a raionului Sîngerei, unde au fost trecute în revistă acțiunile formațiunilor, dar și deciziile luate.
 
Cristina GRĂJDIERU, Secția Administrație Publică
 
DSCF2441 modified
DSCF2638 modified
DSCF2641 modified
DSCF2642 modified
IMG 4654 modified
DSCF2655 modified
DSCF2660 modified
DSCF2662 modified
1 4
DSCF2674 modified
DSCF2711 modified
IMG 4696 modified
IMG 4736
IMG 4766
IMG 4787 modified
IMG 4810
IMG 4826
IMG 4858
IMG 4862 modified
IMG 4869 modified
IMG 4876 modified
IMG 4881 modified
IMG 0006 modified
IMG 0016 modified
IMG 0018 modified
1 2

În Memoriam – Nicolae Tiurin

Recent la gimnaziul „Vasile Alecsandri” din satul Drăgăneşti s-a desfăşurat tradiţionalul turneu raional la tenis de masă, în memoria lui Nicolae Tiurin, care începînd cu anul 1954 şi pînă în 1983, când a trecut la cale veşnică, a activat în calitate de profesor de educaţie fizică la şcoala medie din localitate. De remarcat că turneul din anul curent, este dedicat jubileului de o sută ani din ziua naşterii ilustrului pedagog şi promotor al valorilor sportive în rândurile elevilor şi pedagogilor fapt pentru care a fost decorat în anul 1965 cu medalia „Eminent al învăţămîntului public”, iar în 1972 i s-a conferit titlul de „Învăţător emerit din RSSM”, fiind primul profesor din domeniul culturii fizice şi a sportului din republica noastră care s-a învrednicit de această distincţie. Crezul lui Nicolae Tiurin, mărturisesc discipolii săi, a fost profesionalismul şi responsabilitatea în dezvoltarea sportului şi propagarea unui mod sănătos de viaţă în rândurile cetăţenilor.
La Ediţia din anul curent a turneului, care s-a desfăşurat sub patronatul Consiliului raional Sângerei, au participat 48 de amatori ai tenisului de masă, fiind repartizaţi conform vârstei, în 5 categorii. Au fost prezenţi şi feciorii regretatului profesor – Vladimir şi Alexandru Tiurin.
Startul competiţiilor a fost dat de Viorel Onceanu, arbitrul principal al turneului, specialist principal în Serviciul tineret şi sport din cadrul Consiliului raional, care a fost şi moderatorul activităţii în cauză.
În debutul turneului, profesorul de istorie, Mihai Dubencu, a făcut o trecere în revistă a biografiei de muncă a dlui Nicolae Tiurin, menţionând că profesorul N. Tiurin a fost un pedagog deosebit, un excelent organizator al activităţilor sportive, a educat o întreagă pleiadă de sportivi, care urmându-i exemplul, au îmbrăţişat profesia de învăţător de educaţie fizică. Aceştea-s Nicolae Urecheanu, Mihail Patraşcu, Simion Praşcă, Mihail Gaidău, Vasile Curicheru, Victor Chira şi încă mulţi, mulţi discipoli, care astăzi apără culorile sportive ale satului, raionului şi republicii, înregistrând performanţe la diferite probe sportive.
Alocuţiuni au mai rostit la inaugurarea turneului directorul gimnaziului din localitate – Constantin Plotnic, Ion Bîrsanu – şef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, Sergiu Dubenco – primarul comunei, Nicolae Urecheanu – profesor de educaţie fizică la Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sângerei, Silvia Damian - director adjunct la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din or. Bălţi - toţi urând succese participanţilor la turneul în memoria lui Nicolae Tiurin.
În continuare la festivitatea de inaugurare a turneului, Vladimir Tiurin – fiul lui N. Tiurin a înmânat discipolilor tatălui său medalia comemorativă „În memoriam Nicolae Tiurin – 100 ani de la naştere”, de ea învrednicindu-se Constantin Plotnic, Simion Gheorghe Praşcă, Nicolae Urecheanu, Ion Urecheanu, Victor Chira, Grigore Gaidău, Simion Constantin Praşcă şi Efim Focşa.
La finele turneului, Viorel Onceanu - arbitrul principal, în prezenţa participanților şi suporterilor a anunţat rezultatele turneului raional.

La categoria până la 16 ani – băieţi
Învingători au devenit Cristian Musteaţă – gimnaziul Copăceni – primul loc, Augustin Tocarciuc gimnaziul Drăgăneşti – locul doi, Gheorghe Chiţan – gimnaziul Copăceni – locul trei.

Categoria pînă la 16 ani – fete
Învingătoare au devenit Nicoleta Roşca – primul loc, Cristina Plotnicu – locul doi, Valeria Munteanu – locul trei – toate eleve la gimnaziul „Vasile Alecsandri” Drăgăneşti.

Categoria 17 – 35 ani
• primul loc – Vadim Musteaţă – Copăceni
• locul doi – Roman Miţic – Copăceni
• locul trei – Lopotenco Vasile – Pepeni

Categoria 36 – 55 ani
• primul loc – Ion Lopotenco – Pepeni
• locul doi – Mihai Spînu – Bălăşeşti
• locul trei – Nicolae Harghel – Bălăşeşti

Categoria 55 ani şi mai în vârstă
• primul loc – Petru Loghin – Bălăşeşti
• locul doi – Constantin Plotnic – Drăgăneşti
• locul trei – Grigore Gaidău – Rădoaia

Învingătorii turneului au fost premiaţi cu diplome, premii băneşti şi cupe. În alocuţiunea rostită la finele turneului, Constantin Plotnic, directorul gimnaziului „Vasile Alecsandri” Drăgăneşti şi organizatorul principal al acestei activităţi sportive de amploare, a adus mulţumiri şi recunoştinţă sponsorilor turneului – Consiliul raional (preşedinte Vasili Marandiuc), Primăria Drăgăneşti (primar Sergiu Dubenco), SRL „Drăgăneştenii” (director Ion Mereacre), SRL „Real - Agro” (director Constantin Balan), SRL „Veris - Vin” (Vladimir Niculăiţă), Asociaţia sătească de consum (Ştefan Clipca), SRL „Veto” (director Veaceslav Chircurovici).
Mai generoşi au fost îndeosebi dl Ion Mereacre şi dl Vladimir Niculăiţă, care au alocat mijloace financiare atât pentru buna organizare a turneului, cât şi pentru premierea participanţilor la tenis de masă din comuna Drăgăneşti. Iar Ion Bîrsanu şi Mihai Dubencu au avut grijă ca participanţii să savureze gustul vinului „Carbene” din beciurile dânşilor. De menţionat şi faptul că colectivul pedagogic al gimnaziului (director Constantin Plotnic) a pregătit pentru toţi participanţii la turneu o masă de pomenire în memoria profesorului Nicolae Tiurin, la deservirea căreia au contribuit directorul-adjunct Natalia Cristinoi şi profesoara Maria Păscăluţă.
 
Nicolae Ropot, Serviciul tineret şi sport al Consiliului raional
 
IMG 6202
IMG 6221
IMG 6239
IMG 6299
IMG 6344
IMG 6373
IMG 6383
IMG 6402
IMG 6416
IMG 6454
IMG 6474
IMG 6478
IMG 6490
IMG 6599
IMG 6610
IMG 6625
 
 
În cadrul activităților desfășurate în perioada 26 septembrie – 22 octombrie, în contextul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, la Bălți a venit o numeroasă delegație din Letonia. La 19 octombrie, tot la Bălți a avut loc o întrunire cu genericul Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune economică pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în colaborare cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) din Letonia și Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei (LIAA).
În cea de-a II-a zi, 20 octombrie, letonienii au fost repartizați în câteva grupuri pentru a vizita raioanele din nordul republicii, cu scopul stabilirii relațiilor de prietenie și creării parteneriatelor între localități, instituții și agenți economici.
Raionul Sîngerei a fost vizitat de către delegația din districtul Dobeles, din care fac parte Viceprimarul Guntis Safranovičs, Șefa Direcției Administrative - Irēna Eidmane, șefa Direcției Dezvoltare și Planificare - Laila Šereiko.
Inițial, delegația au avut o întîlnire cu conducerea raionului. Președintele raionului, dl Vasili Marandiuc, Vicepreședinții raionului – dl Ivan Cebotari și dl Mihail Bârsan, șeful adjunct al OT Bălți a Cancelariei de Stat – dl Ion Bârsanu i-au întâmpinat cu mare căldură și în timpul discuțiilor i-au făcut să se simtă ca acasă. Pe tot parcursul zilei, delegația letonă a fost însoțită de consilierul raional și Președinte al AO Centrul de politici socio-economice „Consens”, dna Ludmila Prociuc, care în cele mai mici detalii a organizat deplasarea oaspeților la obiective economice din raion și a avut grijă ca toate lucrurile să decurgă bine, astfel încât să fie creat o atmosferă plăcută pentru prietenii din Letonia.
Din cele relatate de către Viceprimarul Guntis Safranovičs în timpul discuțiilor, menționăm că în anul 2009, în Letonia a fost implementată reforma administrativ-teritorială și județul Dobeles a fost împărțit în 3 districte, dintre care unul și-a păstrat denumirea Dobeles. La moment districtul se întinde pe o suprafață de 889,7 km2, numărul de locuitori este de 22 173, dintre care 10 113 locuiesc în orașul Dobeles. Consiliul județean este format din 17 membri. În regiunea dată este foarte dezvoltată industria prelucrătoare – pe teritoriul districtului din anul 1976, funcționează fabrica de prelucrare a cerealelor. Fabrica are propria moară de grâu, care are capacitatea de a măcina 400 tone de cereale pe zi; uscătoare cu ascensor pentru cereale; linii de ambalare; de producție a diverse tipuri de făină și amestecuri din făină: paste, griș, tărâțe, orz; producția de furaje pentru animale. De asemenea, în regiune, locuitorii se ocupă de prelucrarea lemnului, producerea lumânărilor la SRL „Baltic Candles”. La fel este foarte dezvoltată industria chimică.
Președintele raionului, dl Vasili Marandiuc, a prezentat raionul într-o scurtă descriere, care sunt realizările din ultimul an și faptul că populația de aici se ocupă cel mai des cu prelucrarea terenurilor arabile, fermieritul, cultivarea legumelor, florilor, fructelor.
Cele două delegații au făcut schimb de suvenire și cărți de vizită, după care letonienii au întreprins o vizită la Primăria or. Sîngerei, purtând discuții cu Edilul orașului, Gheorghe Brașovschi și Viceprimarul Maria Condorachi.
Conform unui plan bine pus la punct de către dna Ludmila Prociuc, a urmat vizita la SRL „Gelibert” din or. Sângerei – firmă producătoare de băuturi răcoritoare, lider național în ape potabile și iodate. Ghid pe parcursul vizitei a fost Managerul Departamentului Marketing, Vadim Postoronco, care a prezentat delegației sonda de unde se extrage apa, liniile de filtrare și tratare a apei, linia automatizată de îmbuteliere a produsului final, tipurile de băuturi produse de către firmă.
A urmat vizita într-un loc de vis, la prisaca cu stupi a apicultorului Iurie Turtureanu din s. Chișcăreni, care și-a prezentat mica afacere cu albine și minunata căsuța construită în formă de piramidă după un model special, având menirea de a vindeca diverse boli. Vindecarea vine de la soare, flori și faguri, dar și de la vibrațiile provocate de bâzâitul harnicelor insecte. De asemenea, cel care doarme pe stupi, beneficiază de aerosoli cu propolis. Propolisul este unul dintre cele mai puternice medicamente antiinfecțioase ale naturii. Oaspeții familiei Turtureanu s-au delectat cu mierea dulce, propusă pentru degustare – miere de mai (floare de salcâm), din floare de tei, din floarea-soarelui, lăptișor de matcă pur și fagure de miere. Letonienii au rămas plăcut impresionați de toate aceste lucruri noi descoperite în gospodăria bravului antreprenor.
Ferma de iepuri a tânărului antreprenor Nicolae Midrigan din s. Chișcăreni a reprezentat o altă locație destul de interesantă. Nicolae Midrigan a relatat cum a început afacerea și cu ce resurse, care este procedura de alimentare a iepurilor și cum distribuie producția pentru carne, cât și pentru reproducere. Invitații au avut posibilitatea de a mângâia urecheații albi și pufoși și de a face poze cu aceștia.
O altă locație, ce pe viitor se planifică a fi una foarte atractivă pentru turiști este Clusterul Vilador din s. Slobozia Măgurii. La poartă, vizitatorii au fost întâmpinați de inițiatorul acestei afaceri, dl Viorel Prisăcari. La moment acolo este o fermă de capre, care produc lapte și o construcție încă nefinisată, însă pentru care întreprinzătorul are planuri mari. În viitorul cel mai apropriat, se dorește ca zona să fie una agroturistică și aici să se dezvolte un cluster cu oferte turistice atractive de agrement rural, alimentație și cazare. În acest sens, Președintele raionului, dl Vasili Marandiuc, a propus de găsit parteneri și surse de finanțare pentru deschiderea unei astfel de pensiuni agroturistice în raion și chiar stabilirea relațiilor de cooperare cu letonienii.
La sfârșitul zilei, delegația din regiunea Dobeles a rămas impresionată de cele văzute în raionul Sângerei, de peisajele pitorești, de oamenii gospodari și ospitalieri, de gustul bucatelor tradiționale, care sunt atât de naturale, fără conservanți și alți compuși chimici. De asemenea, au menționat că Republica Moldova dispune de resurse naturale și posibilități de afaceri, care trebuie valorificate și finanțate din fonduri investiționale străine.
 
Mai multe poze: 
 
Cristina GRĂJDIERU, Secția Administrație Publică
 
DSCF2498 modified
DSCF2545 modified
DSCF2550 modified
IMG 4480 modified
DSCF2566 modified
DSCF2577 modified
DSCF2579 modified
IMG 4519 modified
IMG 4531 modified
IMG 4579 modified
IMG 4582 modified
DSCF2618 modified
DSCF2620 modified
IMG 4605 modified