Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu privire la demersul privind explicarea situației în legătură cu reținerea consilierului raional pe 72 de ore ca temei pentru ridicarea mandatului acestuia.    
D E C I Z I E № 1/7 din „03” februarie 2012 or. Sîngerei                                      Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de rezervă     Anexa nr. 1 la Decizia nr. 1/7 din 03.02.2012    Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă al Consiliului raional Sîngerei şi utilizarea…
Se desemnează Serviciul Juridic (A. Mihaliuc) responsabil de primirea şi examinarea avertizărilor cu privire la ilegalităţile săvîrşite în cadrul Consiliului raional. Serviciul Juridic (A. Mihaliuc) Va consemna avertizările şi informaţiile despre ilegalităţile săvîrşite în registrul special (conform modelului, Anexa 1)
Descarcă ataşamente:
Prezentul Regulament stabileşte procedura de depunere şi de verificare a avertizărilor despre ilegalităţile săvîrşite în cadrul Consiliului raional, precum şi de aplicare a măsurilor de protecţie faţă de persoanele care avertizează benevol, cu bună-credinţă şi în interes public despre ilegalităţile comise. Funcţionarii publici din cadrul subdiviziunelor structurale şi substructurale a Consiliului…
Descarcă ataşamente: