Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

       ANUNŢ

             privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

     Conform prevederilor art.11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decisional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, Direcția Finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic a proiectelor de decizii „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură” și „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în lectura a doua”, elaborate în conformitate cu prevederileart.43 alin.(1) lit.b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.24, art.25, art.47 și art.55 aleLegii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014,art.20 și art.21 ale Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, art.37 al Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/2015.

     Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în obținerea actelor juridice ale consiliului raional, care vor reglementa partea financiară (totalitatea veniturilor, cheltuielilor, soldului, surselor de finanţare, plafonul datoriei unității administrativ-teritoriale, etc.) în procesulexercitării funcţiilor din competenţa autorităților / instituțiilor publice conform legislaţiei în vigoare în anul bugetar 2020.

     Beneficiarii proiectelor de decizie sunt autoritățile / instituțiile publice.    

     Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hîrtie recomandările la proiectele de decizie pînă pe data de 16.12.2019 pe adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe, sau în format electronic pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

   - Natalia Tofan,telefon 0-262-21192;

- Diana Cozlovscaia, telefon 0-262-21759

     Proiectele de decizii cu anexe şi nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului raional Sîngerei www.singerei.md sau la sediul Consiliului raional Sîngerei, situat pe adresa MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe.

           Data publicării 02.12.2019