Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”

Conform prevederilor art.11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Direcția Finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic a proiectului de decizie „Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”, elaborate în conformitate cu prevederile art.55 alin.(5), art.60 alin.(5) şi art.61 alin.(1) ale Legiifinanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.24 alin.(1)și art.28 ale Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.209/2015 în temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019. 

       Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie și scopul final constă în obținerea actului juridic al consiliului raional, prin care vor fi rectificate (corelate cu parametrii Anexei nr.7 din legea bugetului de stat anuală) veniturile, cheltuielile, soldul, sursele de finanţare, etc. precum și alocate/redistribuite resursele bugetare aprobate inițial.

       Beneficiarii proiectelor de decizie sunt autoritățile / instituțiile publice subordonate Consiliului raional Sîngerei.

       Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hîrtie recomandările la proiectul de decizie pînă pe data de 29.01.2020 pe adresa:  MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe, sau în format electronic pe adresa electronică:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

       Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

  - Natalia Tofan, telefon 0-262-21192;

  - Diana Cozlovscaia, telefon 0-262-21759

       Proiectul de decizie cu anexe şi nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului raional Sîngerei www.singerei.md sau la sediul Consiliului raional Sîngerei, situat pe adresa MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe.

  Data publicării 13.01.2020