Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Anunț privind organizarea consultării publice la 26.05.2020

Direcția Educație anunță desfășurarea dezbaterii publice asupra proiectelor de decizii care sunt puse în ordinea de zi la ședința ordinară a Consiliului raional Sîngerei din 28 mai 2020.

     Dezbaterea publică va avea loc în data de: 26 mai, ora 13.00, în incinta L.T. ,,M. Eminescu” , Sala de lectură a bibliotecii , strada Independenței 109.

   Sunt invitați la dezbaterea publică cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, managerii instituțiilor de învățământ, primari ai comunelor, orașelor, alte părți interesate de a se implica în procesul decizional al raionului.

Scopul dezbaterii publice este:

- de a informa publicul asupra procesului decizional din cadrul Consiliului raional Sîngerei;

- de a asigura cetățenilor și părților interesate posibilitatea participării directe la procesul decizional;

- să asigure transparența activității Consiliului raional și Direcției Educație.

În cadrul dezbaterii participanții pot să-și expună opiniile, recomandările asupra proiectelor de decizie.

     Proiectele de decizii pot fi accesate pe pagina oficială a Consiliului raional Sîngerei: www.singerei.md, la compartimentul ,,Transparența decizională”: ,, Proiecte de decizii” și "Consultări publice Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație ".

La dezbaterea publică vor fi precăutate următoarele proiecte de decizii:

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Cozești din com. Grigorăuca

                    Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din or. Sîngerei cu Gimnaziul Mihailovca din com. Prepelița

           Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” din s.Pepeni cu Gimnaziul „ Catinca și Ilie Galben”din s.Slovenca

           Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Valentin Mereniuc” din com. Bilicenii Vechi și Gimnaziul Bilicenii Noi din com. Mîndreștii Noi

Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Adrian Păunescu” și Gimnaziul „Mihai Dolgan” din com. Copăceni

Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „I.Boghiu” s. Flămânzeni cu Gimnaziul „L.Lari” din s. Bursuceni

Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie Ceban”cu Gimnaziul Țîplești   din comuna Alexăndreni

Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

-          Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției Publice Gimnaziul „Vitalie Ceban” cu Gimnaziul Țîplețești din com. Alexăndreni

                        Raportor: Curciuc Mihail, șef interimar Direcția Educație

 Direcția Educație 

Tel. 0262 2 31 06