Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020” și organizarea consultărilor publice

     Conform prevederilor art.9 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcția Finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei, în temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.24, art.47 alin.(2), art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 al Legii privind finanţele publice locale nr.397/2003, care reglementează rapoartarea executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aduce la cunoștință despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020”.

       Necesitatea elaborării proiectului de decizie și scopul final constă în obținerea actului juridic al Consiliului raional, prin care va fi aprobat raportul anual privind executarea bugetului raional pentru anul  2020.

   Beneficiari ai proiectului de decizie sunt autoritățile / instituțiile publice.

       Concomitent,Conform prevederilor art.11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, p.15, p.16 și p.23 subp.1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Direcția Finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice a acestui proiect de decizie prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic, etc.

     Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hîrtie recomandările la proiectul de decizie pînă pe data de 16.02.2021 inclusiv, la adresa:   MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe, sau în format electronic la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

          Persoanele responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor:

   - Natalia Tofan, șef-adjunct direcție,telefon 0-262-21192;

- Diana Cozlovscaia, specialist principal, telefon 0-262-21759.

     Proiectul de decizie cu anexe şi notele informative vor fi disponibile începînd cu 27.01.2021 pe pagina oficială a Consiliului raional Sîngerei www.singerei.md sau la sediul Consiliului raional Sîngerei, MD-6201, or. Sîngerei, str. Independenţei 111, Direcția Finanțe.

Anunț publicat la 27.01.2021, ora 9:44