Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Direcția Educație Sîngerei anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie

Anunț

privind inițierea eleborării proiectului de decizie ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar 2021 – 2022”

Conform prevederilor art.9 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcția Educație (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei aduce la cunoștință despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământcătre noul an şcolar 2021 – 2022”.

Pentru crearea condițiilor adecvate de instruire și educație pentru copii și cadre didactice în   instituțiile de învățământ, autoritățile locale împreună cu directorii instituțiilor vor contribui la asigurarea cu cadre didactice, școlarizarea copiilor, organizarea alimentației, asigurarea didactico- metodică și tehnico – informațională, pregătirea edificiilor pentru noul an școlar.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor factorilor interesați prin prezentarea propunerilor. Propunerile pot fi transmise până la data de 28 februarie curent , prin poștă, la adresa: or. Sîngerei, str. Independenței 111, Direcția Educație, și/sau electronic, la adresa de e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru a accesa proiectul de decizie, faceți click aici: PROIECT (Publicat 11.02.21, ora:14:47)

Anunț

privind inițierea elaborării proiectului de decizie

Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea

publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcţia Educaţie)

Proiectul de decizie prevede solicitarea acordului la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor din gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în proprietatea raionului. Bunurile sunt destinate pentru dotarea instituțiilor din raionul Sîngerei   cu dezinfectant lichid pentru mâini destinat elevilor/copiilor din instituțiile de învățământ primar și secundar și instituțiile de învățământ de educație timpurie, în contextul existenței riscului sporit de îmbolnăvire cu COVID-19 în situație epidemiologică actuală, în scopul protecției sănătății elevilor/ copiilor din instituțiile de învățământ general și în vederea asigurării respectării Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinale de Sănătate Publică.

Propunerile pot fi transmise până la data de 28 februarie curent , prin poștă, la adresa: or. Sîngerei, str. Independenței111, Direcția Educație, și/sau electronic, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru a accesa proiectul de decizie, faceți click aici: PROIECT (Publicat 11.02.21, ora:14:47)

   Anunț

privind inițierea elaborării proiectului de decizie

Cu privire la acordul preluării bunurilor (materiale didactice și produse curriculare) din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcţia Educaţie)

     Prezentul proiect de decizie prevede acceptarea transmiterii cu titlul gratuit în proprietatea publică a raionului, în administrarea Direcției Educație a materialelor didactice achiziționate de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, în scopul dotării instituţiilor de învăţământ, cu predare în limbile minorităților naționale din raionul Sîngerei.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de decizie, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor factorilor interesați prin prezentarea propunerilor.

Propunerile pot fi treansmise până la data de 28 februarie curent, prin poștă, la adresa: or. Sîngerei, str. Independenței111, Direcția Educație, și/sau electronic, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pentru a accesa proiectul de decizie, faceți click aici: PROIECT (Publicat 11.02.21, ora:14:47)

Datele de contact ale subdiviziunii responsabile:

Serghei Zagorudco, specialist principal

     telefon: 0262 2 2785, 0262 2 69 32.