Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

 Pentru a vizualiza proiectele de decizie accesați următorul link: http://www.singerei.md/proiecte-de-decizii.html
Pentru a vizualiza anunțurile de inițiere a elaborării proiectelor de decizie, accesați aici: Anunțuri
Pentru a vizualiza documentul accesați aici:3 Anunț Pentru a vizualiza proiectul accesați aici:Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I
Pentru a vizualiza documentul accesați aici:2 Anunț Pentru a vizualiza proiectul accesați aici:«Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație» (cu completări)
Pentru a vizualiza documentul accesați aici: 1. Anunț                                                                                       …
Anunț privind inițierea eleborării proiectului de decizie ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ către noul an şcolar 2021 – 2022” Conform prevederilor art.9 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcția Educație (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei aduce la cunoștință despre inițierea procesului de elaborare a proiectului…
Pentru a vizualiza anunțurile de inițiere a elaborării proiectelor de decizie, accesați aici:Anunțuri
  Anunțul a fost publicat la 27.01.2021, ora 10:05 Pentru a vizualiza proiectul de decizie, accesați aici: Privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”, Anexa nr.1-2, Anexa nr.3
     Conform prevederilor art.9 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcția Finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Sîngerei, în temeiul prevederilor art.43 alin.(1) lit.b3) al Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, art.24, art.47 alin.(2), art.72 alin.(2) și art.73 alin.(3) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 al…
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei anunță inițierea elaborării proiectului de decizie: „Cu privire la operarea modificărilor în Anexa nr. 3 la Decizia nr. 2/12 din 14.04.2016”.          Elaborarea proiectului de decizie este reglementat de prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 547-XV/2003 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 123/2010…