Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Ședința de constituire a Consiliului Raional Sîngerei, mandatul 2015 – 2019

La 6 iulie 2015 în sala de ședințe a Consiliului Raional Sîngerei s-a desfășurat prima ședință a consilierilor raionali aleși în scrutinul din 14 iunie curent. Conform art. 13, alin. (31) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, la ședința de constituire au fost supuse dezbaterii următoarele chestiuni:

  • Aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
  • Inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor;
  • Inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Şedinţa de constituire a Consiliului raional a fost deschisă de Ion Danilescu, Preşedintele CECE nr. 28 Sîngerei, fiind moderată în continuare de cel mai în vîrstă consilier - Vasile Malcoci și 2 cei mai tineri consilieri – Iulian Erimei și Ana Ostrovschi. Iurie Malcoci, judecător la Judecătoria Sîngerei a dat citire Hotărîrii Judecătoriei Sîngerei din 29.06.2015 referitor la confirmarea legalității alegerilor, validarea mandatelor de consilier şi confirmarea listelor membrilor supleanţi ai formaţiunilor social-politice. Totodată, judecătorul a confirmat legalitatea constituirii Consiliului raional Sîngerei, mandatul 2015 – 2019. Ion Danilescu, Preşedintele CECE nr. 28 Sîngerei, a înmînat aleșilor locali legitimaţiile de consilier.

La propunerea consilierilor Partidului Democrat din Moldova, cu votul a 18 membri a fost inclusă pe ordinea de zi alegerea Președintelui raionului și a Vicepreședinților raionului.

În cadrul consiliului raional au fost constituite 6 fracțiuni: fracțiunea consilierilor PDM cu un număr de 8 membri condusă de Vasile Grăjdieru, fracțiunea consilierilor PLDM, Președinte Gheorghe Balea – 8 membri, fracțiunea consilierilor PSRM, Președinte Mihail Bîrsan – 5 membri, fracțiunea consilierilor PCRM, Președinte Ivan Cebotari – 5 membri, fracțiunea consilierilor BE „PPEM – Iurie Leancă”, Președinte Vladimir Agachi – 3 membri, fracțiunea consilierilor PP „Partidul Nostru”, Președinte Mariana Romanadze - 3 membri. Partidul Liberal are un singur reprezentant în consiliu – consilierul Dorin Pîntea.

Președintele ședinței Vasile Malcoci a solicitat candidaturile pentru comisiile consultative de specialitate. În urma propunerilor și a consultărilor Președinților de fracțiuni s-a convenit formarea a 5 comisii de specialitate, fiind nominalizați din partea fracțiunilor membrii următoarelor comisii:

1. Comisia consultativă pentru Economie, finanțe și buget - 9 membri;

2. Comisia consultativă pentru Construcții, arhitectură, gospodărie comunală, energie și protecția mediului – 5 membri;

3. Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului – 5 membri;

4. Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte – 9 membri;

5. Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial – 5 membri.

În timpul ședinței cu o prezență de 21 de consilieri în sală a fost ales Președintele și Vicepreședinții raionului. Fracțiunea PDM a propus candidatura consilierului Vasile Marandiuc, care a fost ales în calitate de Președinte al raionului cu un număr de 17 voturi. Funcțiile de vicepreședinți ai raionului au fost ocupate de către Ivan Cebotari din partea fracțiunii PCRM și Mihail Bîrsan din partea fracțiunii PSRM, de asemenea aleși cu votul a 17 consilieri.

 

IMG 7451IMG 7449

IMG 7457

IMG 7467

IMG 7471

IMG 7478

IMG 7483

IMG 7465

IMG 7459