Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

În topul clasamentului celor mai transparente raioane

Recent, Consiliul raional Sîngerei a participat la studiul sociologic asupra nivelului de transparență a autorităților administrației publice locale de nivel II din Republica Moldova. Chestionarele au fost puse la dispoziție de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
Scopul studiului sociologic a constat în identificarea gradului de acces al cetățenilor la informațiile cu caracter public și la informațiile privind activitatea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.
Astfel, în urma prelucrării datelor din chestionare, s-a ajuns la conluzia că cele mai transparente raioane din Republica Moldova, ale căror consilii publică deciziile pe paginile web, informează cetățenii despre activitatea autorităților și implică locuitorii la luarea deciziilor, sunt Soroca, Fălești, Strășeni, Sângerei și Leova.
Consiliile raionale au fost clasificate în nouă criterii de transparență care au inclus accesul la informație, participarea în procesul decizional, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, administrarea proprietății publice, etica profesională și conflictul de interese, bugetarea raională, serviciile sociale și investițiile. Punctajul maxim pentru administrația unui raion este de 100 de puncte, raionul Sîngerei a acumulat 49 de puncte.
Potrivit studiului, consiliile raionale din Strășeni, Sângerei și Soroca sunt cele mai transparente în ce privește accesul la informație, acestea acumulând la acest criteriu 12 puncte din 16 maximum posibile, 11,7 și, respectiv, 11 puncte.
Totodată, doar 34,5% din paginile web nu au compartimente dedicate transparenței decizionale, iar 20,7% din paginile web care aveau astfel de compartimente nu erau completate și nu conțineau toate informațiile cerute de legislație.
Circa 55,2% din paginile web conțin doar parțial informații privind datele de contact și programul de lucru al președintelui, vicepreședinților și aparatul președintelui raionului, cu indicarea zilelor şi orelor de audiență a președintelui și vicepreședinților raionului.
În anul 2015, 10 autorități publice raionale (34,5%) nu au adus la cunoștința publicului proiectele de decizii saudispoziții şi materialele aferente acestora până la şedința autorității publice. Acest fapt a limitat dreptul și posibilitatea cetățenilor de a cunoaște conținutul proiectelor de acte ce au fost discutate în ședințele autorităților administrației publice raionale. Numai trei autorități publice raionale au respectat în totalitate aceste cerințe (10,3%).
Doar patru consilii raioane au plasat pe web Raportul de transparență pentru anul 2015: Strășeni, Ștefan Vodă, Fălești și Edineț. Printre raioanele cu cele mai multe înregistrări de la ședințele Consiliului raional sunt notate Telenești, Cahul, Ialoveni, Sângerei, Dondușeni și Basarabeasca.
Cele mai bune exemple de participare în procesul decizional le reprezintă autoritățile publice raionale ale raionului Strășeni, care au acumulat la acest criteriu 16,5 puncte din 32 maximum posibile, Soroca cu 15,8 puncte, Fălești cu un punctaj de 13,5 și Sîngerei cu 11,2 puncte.
Cele mai bune exemple de transparență la capitolul transparența investițiilor, a întreprinderilor municipale și participarea în societățile comerciale le-a obținut Consiliul raional din Sângerei cu trei puncte și Consiliul raional Hâncești cu două puncte din șase maximum posibile.
Reieșind din datele Indicelui de transparență al raioanelor, expertul Viorel Pârvan a făcut mai multe recomandări, printre care necesitatea publicării rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, anunțarea rezultatelor achizițiilor publice, consultarea publică a proiectelor de buget, elaborarea Codurilor de etică și asigurarea profesionalismului în administrarea întreprinderilor municipale.