Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 21.03.2019

Proces-Verbal nr.1 din 21.03.2019

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

Anexa nr.1-2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției Finanțe din cadrul Consiliului raional Sîngerei.

Anexa nr.1

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

4. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2019 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 2012-2020.

Anexa nr.1 

Anexa nr.2

Raportor: V. Serbușca – șef Direcție Economie.

5. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2019-2020.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

6. Cu privire la organizarea odihnei de vară destinată copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

7. Cu privire la transmiterea în gestiune a unor mijloace de transport.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

8. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul “Anton Crihan”, or. Sîngerei.

Raportor: E. Curciuc – director gimnaziul „Anton Crihan”.

9. Privind operarea modificărilor la Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 “Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.

Raportor: M. Huzun – șef DASPF

10. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara-vara 2019 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Anexa nr.1-4

Raportor: M. Savca – șef Secție Administrativ-Militară.

11. Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni pentru realizarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021.

Anexa nr.1

Raportor: Gh. Balea – medic principal CSP Sîngerei.

12. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul raionului Sîngerei.

Anexa nr.1

Raportor: A. Guțu – specialist superior DAA.

13. Cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei raionale de privatizare a spațiului locativ, aprobată prin decizia nr. 7/10 din 22.10.2015 cu modificările ulterioare.

Raportor: A. Popescu – șef Serviciu Juridic.

14. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanțele de judecată.

Raportor: A. Popescu – șef Serviciu Juridic.

15. Cu privire la raporturile de muncă ale directorului ÎM “Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciul Resurse Umane.

16. Cu privire la conferirea Titlului onorific “Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei (post mortem).

Raportor: N. Ropot – șef Secție Administrație Publică.

17. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: N. Ropot – șef Secție Administrație Publică.

18. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2019.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

19. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a bunurilor mobile.

Raportor: V. Onceanu – Specialist principal, Serviciu Tineret și Sport.

20. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.