Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 23.05.2019

Proces-Verbal nr. 3 din 23.05.2019.

1.Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

Anexa 1-3

Anexa nr.4

Anexa nr.6

2. Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale ale clădirilor) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

4. Cu privire la aprobarea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

5. Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Sîngerei.

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/4 din 29.11.2018 “Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2019”.

Raportor: V. Țîbîrnășef SCGCD.

7. Privind aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate și a Standardelor minime de calitate ale Serviciului social asistență parentală profesionistă aprobate prin Decizia nr. 1/21 din 19.03.2015 “Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social asistență parentală profesionistă”.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

8. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/15 din 05.04.2012 “Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice “Raza Soarelui”, “Agape”, “Sf. Gheorghe””.

Anerxa nr.1

Anexa nr.2

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

9. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

10. Cu privire la acceptarea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație.

11. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/10 din 07.07.2016 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului Președintelui raionului Sîngerei”.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

12. Cu privire la numirea dnei Maria Bajura în funcție de șef Direcție Educație.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.

13. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1 din 16.04.2019 a OT Bălți al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Raportor: A. Popescu – șef Serviciu Juridic.

14. Cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a automobilului de serviciu (proprietate publică a raionului) Inspectoratului de Poliție Sîngerei

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

15. Cu privire la expunerea la licitație a bunurilor proprietate publică a raionului Sîngerei administrate de IMSP “Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”;

 Raportor: V. Serbușca - șef Secție Economie.

16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea LT “Alexandru Agapie”.

Anexa nr.1

 Raportor: L. Rudei - director Liceul Teoretic “Alexandru Agapie” .

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

 Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.