Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 01.08.2019

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

2.Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

Anexa 1-3

Anexa nr. 4

Anexa nr.5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3.Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locali, în legătură cu expirarea mandatului.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

4.Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni privind pregătirea economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă – iarnă 2019 – 2020.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

 Raportor: V. Țîbîrnă – șef SCGCD.

5.Privind transmiterea activelor (raportate la mijloace fixe-3 condiționere) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

6.Privind transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului (Aparatul Președintelui raionului Sîngerei) în proprietatea publică a statului MAI, IGSU (Direcția Situații Excepționale mun. Bălți).

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

7.Privind transmiterea activelor proprietate publică a raionului (raportate la mijloace fixe – instrumente muzicale) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Secției Cultură Sîngerei.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar.

8.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/5 din 23 mai 2019 “Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Sîngerei”.

Raportor: E. Maniuc – director Î.M. “Centrul Stomatologic Sîngerei”.

9. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 “Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”.

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

10.Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T. “Dimitrie Cantemir” or. Sîngerei, L.T. “Nicolae Casso” s. Chișcăreni și L.T. “Pan Halippa” s. Cubolta.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Educație.

11.Cu privire la aprobarea Regulamentului și componența nominală a Consiliului Consultativ din cadrul Direcției Educație Sîngerei.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Educație.

12.Privind modificarea Deciziei 6/10 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice (sectorul clădiri publice) al raionului Sîngerei pentru anii 2019-2021”.

Raportor: I. Cebotari – vicepreședintele raionului.

13.Privind confirmarea și conferirea titlului de colectiv artistic “model”.

Raportor: V. Rusu – șef Secție Cultură.

14. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Anexa 1-4

Raportor: N. Ropot– specialist principal SAP.

15. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2019.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

16.Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală "Indmetalcongaz".

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

 Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.