Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 15.08.2019

Proces-Verbal nr. 5 din 15.08.2019

1. Privind aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de distribuție a gazelor din s. Drăgănești (proprietate publică a raionului). 

Raportor: M. Huzun -șef DASPF.

2.Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2019-iarna 2020 în secția administrativ - militară a raionului Sîngerei.

Raportor: M. Savca - șef, Secția administrativ-militară. 

3. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

Raportor:E. Tartacovschi - șef IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

4.Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" din or. Sîngerei și Gimnaziului Mihailovca din com. Prepelița. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

5. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Liceul Teoretic "Olimp" din or. Sîngerei și Gimnaziului Cozești din comuna Grigorăuca. 

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

6Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P. Gimnaziul "Valentin Mereniuc" din com. Bilicenii Vechi și Gimnaziului Bilicenii Noi din com. Bilicenii Noi.

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

7. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a I.P.  Gimnaziul "Vitalie Ceban", Gimnaziului Țîplițești și Gimnaziului Țîplești din com. Alexandreni.

Raportor: M. Bajura - șef Direcție Educație.

8. Cu privire la ridicarea  mandatului de consilier în Consiliul raional Sîngerei..

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

9.Privind desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri Locale Generale20.10.2019).

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică.

10.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.