Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 18.09.2019

Proces-Verbal nr. 6 din 18.09.2019.

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.

Anexă la decizia nr. 6/1.

   Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică.

2. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua”.

Anexa nr. 5 

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

   Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe.

3. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/20 din 09 martie 2017 “Privind aprobarea tarifului pentru utilizarea apei potabile din conducta Soroca-Bălți – Sîngerei, pentru consumatorii din s. Heciul Nou”.

   Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

4. Privind aprobarea contractului de subcomodat.

   Raportor: E. Tartacovschi – șef IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei.

5. Cu privire la efectuarea controlului medico-militar și recrutarea tinerilor a.n. 2004 în secția administrativ-militară.

   Raportor: M. Savca – șef Secție Administrativ-Militară.

6. Privind operarea modificărilor la anexa nr. 3 a deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016.

     Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

7. Cu privire la numirea dnei Olesea Luchian în funcție de manager al Centrului raional de Tineret.

   Raportor: A. Crăciun – specialist principal SRU.

8.Cu privire la suspendarea mandatului (la cerere) de Preşedinteşi Vicepreşedinte al raionului Sîngerei (Alegeri locale generale 2019).

     Raportor: A. Crăciun – specialist principal SRU.

9. Cu privire la acceptarea donației și transmiterea în gestiune a utilajului cu destinație medicală.

     Raportor: A. Popescu – șef Serviciu Juridic.

10.Cu privire la abrogarea deciziilor nr. 5/4, 5/5,5/6,5/7 din 15.08.2019.

     Raportor: I. Roșca – consilier raional.

11. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

     Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.