Consiliul Raional Sîngerei

Switch to desktop Register Login

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 19.12.2019

Pentru a vizualiza procesul-verbal, accesați aici: Proces-Verbal nr. 10

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate. 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

2.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în prima lectură.

Anexa nr. 1 

Tabel 1-4 la nota informativă.

Tabel 5 la nota informativă.

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

3.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua. 

Anexa nr. 1-5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 7a

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

4.Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional. 

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

5.Cu privire la modificarea Anexelor nr. 1 și 2 ale Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

6.Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici numiți în funcții de către Consiliul raional. 

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

7. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2020.

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

8. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional), finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020.

Anexa nr. 1

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei.

Anexa nr. 1

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

10. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Anexa 1-5

Raportor: Vitalie Tabarcea – șef Secție Administrație Publică.

11. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2020.

 Anexa nr. 1

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

12.Privind aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 "Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate" aprobată prin Decizia nr. 1/7 din 25.02.2016 "Privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate".

Anexa nr. 1

Raportor: M. Bajura - șef DASPF.

13. Privind operarea modificărilor în anexa nr. 2 "Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate", aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 "Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate".

Raportor: M. Bajura - șef DASPF.

14.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I. 

Raportor: M. Curciuc - șef -interimar Direcție Educație.

15. Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

Raportor: A.Popescu - șef, Serviciul Juridic.

16. Privind modificarea Deciziei nr. 6/2 din 29.11.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua".

Anexa nr. 1-3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

17.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gheorghe Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.